002 - Bintulu - Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak (Serawak Federation of Women's Institute)

bintulupersekutuanperkumpulanwanitasarawakserawakfederationofwomensinstitute.jpg