19 - Tobago - Argyle waterfall

tobagoargylewaterfall3.jpg