20 - Tobago - Argyle waterfall

tobagoargylewaterfall4.jpg