21 - Tobago - Argyle waterfall

tobagoargylewaterfall5.jpg